Bóg jest miłością

Album artwork for Bóg jest miłością

Listen

 

Description

I was looking for a studio recording of the Taizé community's Polish hymn "Bóg jest miłością" on Apple Music but couldn't find any, so I decided to cover it. Apologies to any Polish speakers for my attempts at pronouncing your language!

Bonus: I've also translated it into Chinese (Mandarin) and Cantonese!

Lyrics

上主就是愛 (Bóg jest miłością)

上主就是愛,
保持勇氣,為愛而存在。
上主就是愛,
愛,不要害怕。


Shàng zhǔ jiùshì ài,
bǎochí yǒngqì, wèi ài ér cúnzài.
Shàng zhǔ jiùshì ài,
ài, bùyào hàipà.

Bóg jest miłością
miejcie odwagę żyć dla miłości.
Bóg jest miłością
Nie lękajcie się.


God is forgiveness.
Dare to forgive and God will be with you.
God is forgiveness.
Love and do not fear.

上主是寬恕 (Bóg jest miłością)

上主是寬恕。
敢於寬恕,主與你同在。
上主是寬恕。
愛,不要害怕。


Soeng6 zyu2 si6 fun1 syu3.
Gam2 jyu1 fun1 syu3, zyu2 jyu5 nei5 tung4 zoi6.
Soeng6 zyu2 si6 fun1 syu3.
Oi3, bat1 jiu3 hoi6 paa3.

Shàng zhǔ shì kuānshù.
Gǎnyú kuānshù, zhǔ yǔ nǐ tóng zài.
Shàng zhǔ shì kuānshù.
Ài, bùyào hàipà.

Bóg jest miłością
miejcie odwagę żyć dla miłości.
Bóg jest miłością
Nie lękajcie się.


God is forgiveness.
Dare to forgive and God will be with you.
God is forgiveness.
Love and do not fear.


Vocals, organ and arrangement © 2020 Si Chun Lam.
Words and music © Ateliers et Presses de Taizé.